Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
934983 RETHINKING SCHOOL ATTACKS/MASSACRES THROUGH MOVIES: REASONS, CONSEQUENCES, RECOMMENDATIONS
762425 ‘’SIMÜLASYON”KAVRAMLARI ÜZERINDEN IDOLOJIK SORGULAMALARLA: « PLESENTVILLE / YAŞAMIN RENKLERI » FILMI ÖRNEĞI
409417 Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNDE DİJİTAL REKLAMLAR: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
324186 SOSYAL MEDYADA SALGIN YÖNETİMİ: SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA’NIN ‘YENİ NORMAL’ ÖNCESİ VE SONRASI TWITTER KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
885823 TÜKETİCİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDA ALGI YÖNETİMİNİN ROLÜ: YOUTUBE FENOMENİ MERVE ÖZKAYNAK’IN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
133214 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
394285 SİBER ZORBALIK KAVRAMI ÜZERİNDEN BİR FİLM İNCELEMESİ: CYBERBULLY (SANAL ZORBALIK)
241571 Z KUŞAĞININ KİMLİK OLUŞUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
531035 SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARIN BEĞENİLME DUYGUSUNA ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
211391 YENİ MEDYANIN HABER TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
793104 COVID- 19 PANDEMISINDE KULLANILAN SAVUNMA MEKANIZMALARININ TELEVIZYON DIZILERINE YANSIMALARI: JET SOSYETE ÖRNEĞI
111228 TÜRKIYE’DE MEDYA, GAZETECILIK VE GAZETECILERE İLIŞKIN GÜNCEL GELIŞMELERIN GAZETECILIK MESLEK İLKELERI BAĞLAMINDA ANALIZI
285387 DİJİTAL MEDYA ORTAMINDA GAZETECİLERİN ÇALIŞMA OLANAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
406561 BASED ON THE FACE-READING EXAM: EXAMINING HISTORICAL SAMPLE FACES
925197 HOW DOES UNCONSCIOUS REGULATION OCCUR USING DIGITAL-MANUAL PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE? IS THOUGHT MANAGEMENT POSSIBLE?
615143 HOW TO CLEAR THE UNCONSCIOUS SPACE USING DIGITAL-MANUAL PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE PARSERS? WHAT ARE THE WAYS TO ENSURE HEALTHY THOUGHT FORMATION?
760377 THE COMPLEX IMAGE OF TURKEY ON CHINESE MEDIA: THROUGH THE LENS OF XINHUA NEWS AGENCY
873881 YENİ MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM: İKTİDAR PARTİSİ VE ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERLERİNİN TWİTTER KULLANIMLARI