Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 714053 MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Emine Yıldız
2 626869 GESTALT BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMINA GÖRE X VE Z KUŞAKLARI ARASINDA ALGILAMA FARKI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN 10 BÜYÜKELÇİ OLAYI ÖĞRNEĞİ Hatice Kübra ARICI
3 558507 THE EFFECT OF STUDENT PSYCHOLOGY ON LESSON EFFICIENCY IN DISTANCE EDUCATION Eren Evin Kılıçkaya
4 938019 MULTICULTURAL ABILITY IN MEDICAL ENGLISH IMPRESSIONS OF HYPERMEDIA EMAIL: A SPECIFIC EDUCATIONAL PARADIGM Jafar Asgari Arani
5 324631 TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Fauzia Mohammed Ntulume
Ciğdem ÇALAPKULU
6 344504 INVISTIGATING FACTORS INFLUENCING CLASS INTERACTION IN THE FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AT SOHAR UNIVERSITY DURING COVID 19 Halima Ali Sulaiman Almaktoumi
7 833078 PERPETUATING NARRATIVES: THE DIFFERENT ROLES OF STORYTELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TANYA TANJU GÜRYEL
Nuran ÖZE